Undgå Legionella

Sådan undgår du risikoen for Legionella og andre bakterier i vand

Legionella bakterier trives bedst i lunkent og stillestående vand. Smitten sker typpisk ved, at man indånder forstøvet vand, der er forurenet med Legionella. Brusebadning antages at være den hyppigste smittekilde herhjemme.

Legionærsyge rammer især personer med nedsat immunforsvar – og omtrent dobbelt så hyppigt mænd som kvinder. I Danmark bliver der nu påvist over 200 sygdomstilfælde om året, og tendensen er stigende – jfr. Statens Serum Institut.

Legionella – og for den sags skyld også en lang række andre bakterier – forekommer naturligt i de fleste vandsystemer, og er ufarlige i små koncentrationer. Det er derfor vigtigt at holde disse koncentrationer nede, hvilket man kan gøre ved at følge retningslinjerne nedenfor:stop legionella

• Det kolde vand skal være under 20° C – jfr. Rørcenter-anvisning 017
• Det varme vand skal være mindst 50° C
• Varmt og koldt vand blandes først lige før udløb
• Undgå stillestående vand i rørsystemerne, f.eks. ved at anvende hygiejneskyl
• Benyt termisk desinfektion med jævne mellemrum
(66°C i 2 minutter eller 60°C i 30 minutter) – jfr. Rørcenter-anvisning 017
• Benyt Point-of-Use filter ved forhøjede bakterietal eller som en præventiv løsning

Hos Tandrup Water Solutions har vi en række brusepaneler – FlexLine T-Safe® – der alle er forsynet med filterbruser, der fuldkommen effektivt tilbageholder alle de skadelige og uønskede bakterier.

For yderligere information om løsninger til at bekæmpe og undgå Legionella og andre bakterier i vand – se www.t-safe.com